Dancify er midlertidig stengt!


Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester; “Ulike kultur- og idrettsarrangementer skal avlyses og virksomheter innen flere næringer skal stenges”.
https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Viderefører alle tiltak frem til 20. april

Helsedirektoratet holder deg oppdatert her:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

All preventive measures are extended until April 20th

Here is the information in English
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/the-norwegian-directorate-of-health-has-issued-a-decision-to-close-schools-and-other-educational-institutions

På bakgrunn av dette, holder Dancify stengt fra og med kl. 18 i dag 12. mars, til og med 25. mars.
Alle medlemskap blir satt på vent inntil videre.
Vi vil holde dere oppdatert her: 
https://dancify.me/dansekurs/covid-19/.

Dancify er stengt til og med 13 april.
Dancify er stengt til og med 20 april